Privacy

Handelsonderneming ter Meer gevestigd aan Dorpsstraat 84 7958 RR te Koekange, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Dakpannenhandel ter Meer 

Dorpsstraat 84

7958 RR Koekange

0031-522473338

Sabine ter meer is de Functionaris Gegevensbescherming van Handelsonderneming ter Meer. Zij is te bereiken via info@dakpannenhandeltermeer.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Handelsonderneming ter Meer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of onze dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over de websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogd dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dakpannenhandeltermeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Handelsonderneming ter Meer verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
  • Handelsonderneming ter Meer verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Handelsonderneming ter Meer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienelijk) gevolgen kunnen hebben voor de personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerken van Handelsonderneming ter Meer) tussen zit.